Vì sao Võ Thưởng vẫn chưa được yên?

Sáng 26/4, đoàn lãnh đạo, cựu lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam, trước phiên họp “bất thường” của Ban Chấp hành Trung ương, đã vào viếng lăng Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong đoàn này, người ta…