Bộ Công an luôn đi sau, xác nhận tin đồn!

Ngày 22/4, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận “Vụ Trợ lý ông Vương Đình Huệ: Tin đồn đi trước, tin thật đi sau”. Tác giả mỉa mai, cuối cùng, Bộ Công an Việt Nam cũng xác nhận…
Liệu Huệ Vương có lật được thế cờ?

Ngày 22/4, báo Tiếng Dân có bài “Cái kết nào cho Vương Đình Huệ?”’  của tác giả Nông Văn Tiềm . Tác giả nhắc lại, khi Bộ Công an bắt Trợ lý Nguyễn Quang Linh của Phạm Bình Minh; bắt…