Thủ đoạn của Tổng Trọng và cái kết!

Tại Nga, Putin cho phá bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ, để dọn đường cho ông ta ngồi ghế Tổng thống suốt đời. Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng cho xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ, để ông ta…