Thông Tin Về Việc Lo Hậu Sự Cho Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 15/7/2024 Thiếu tướng, Lê Hữu Song giám đốc Bệnh viện 108 và ban bảo vệ sức khoẻ TW và các bác sỹ Trung Quốc cùng hội chẩn và kết luận Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chết não.…
Tritt Vietnams Parteichef Nguyen Phu Trong zurück?

Thoibao.de liegen interne Informationen vor, denen zufolge Parteichef Nguyen Phu Trong von der Kommunistischen Partei Vietnams sich in intensivmedizinischer Behandlung im Militärkrankenhaus befindet. Der Gesundheitszustand des seit Jahren gesundheitlich schwer angeschlagenen vietnamesischen Spitzenpolitikers hat sich den Quellen zufolge weiter verschlechtert.…
Khơi lại vụ Ciputra là nhắm thẳng vào ông Trọng

Ngày 8/7, RFA Tiếng Việt bình luận “Vụ Ciputra: Khơi lại trách nhiệm người đứng đầu của ông Nguyễn Phú Trọng?” RFA nhắc đến chất vấn của Đại biểu Vũ Ngọc Anh, trong phiên họp của Hội đồng Nhân dân…