Khơi lại vụ Ciputra là nhắm thẳng vào ông Trọng

Ngày 8/7, RFA Tiếng Việt bình luận “Vụ Ciputra: Khơi lại trách nhiệm người đứng đầu của ông Nguyễn Phú Trọng?” RFA nhắc đến chất vấn của Đại biểu Vũ Ngọc Anh, trong phiên họp của Hội đồng Nhân dân…