BBC Tiếng Việt sẽ về đâu sau khi rời London

Với mốc thời gian đóng cửa (Văn phòng Ban biên tập) BBC Tiếng Việt ở London, 15/11/2023, đang tới gần, câu hỏi đặt ra là BBC Tiếng Việt sẽ đi về đâu. Câu trả lời đơn giản là (Văn phòng…