“CCC” của ông Tô là cái gì? Vì sao dân “nguyền rủa” nó?